/

Het ritmisch weekplan

De Lispeltuut werkt met de vier basisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering. Deze wisselen elkaar af tijdens de dag en de week. Dit ritme noemen wij een ritmisch weekplan. Door deze bewuste indeling van tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen. Hieronder worden de basisactiviteiten toegelicht.

Gesprek
Als mensen praten we veel met elkaar. Deze communicatie is belangrijk. Wij dagen de kinderen uit met anderen te praten. Over de alledaagse dingen, maar ook als je iets dwars zit of als je het serieus over een bepaald onderwerp wilt hebben. Zo leren we elkaar beter begrijpen. Wij geven hiervoor de ruimte. Een werkvorm is de kring. In een kring kan iedereen elkaar goed zien en is er betrokkenheid. Er zijn verschillende soorten kringen zoals de vertelkring, de verhalenkring, de boekenkring, de ontdekkring, de spreekbeurt en de kringen waarin zaken worden besproken die in de groep extra aandacht verdienen. In het nieuwe gebouw zijn vaste kringen in de groepslokalen opgenomen.


Werk
Onder werk vallen alle momenten waarop kinderen met schoolwerk bezig zijn. Dit is heel breed en omvat gebieden als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, wereldoriöntatie en lezen. Er zijn verschillende werkvormen om met deze gebieden bezig te zijn. Instructiemomenten; de kinderen krijgen nieuwe leerstof aangeboden en verwerken dit onder leiding van de leerkracht. Dit kan de eigen leerkracht zijn maar er zijn momenten dat de kinderen van verschillende stamgroepen in een instructiegroep komen te zitten. Dag- en weektaken; ieder kind krijgt aan het begin van de dag of de week werk op wat aan het eind van die dag of week af moet zijn. In deze taak komen alle leergebieden terug. Dit zijn taken die kinderen zelfstandig kunnen maken. Ze kunnen wel hulp vragen aan andere leerlingen of de leerkracht. Van een aantal van deze taken wordt verwacht dat ze samen werken. De kinderen werken aan deze taken tijdens een blokuur. Maatjeswerk; kinderen kunnen leren van elkaar en elkaar helpen. Daarbij worden soms bewust kinderen aan elkaar gekoppeld omdat ze veel voor elkaar kunnen betekenen.
We zorgen in school ook voor werkplekken waar kinderen individueel of in kleine groepjes kunnen werken.


Spel
Spel kent verschillende vormen. Van vrij buiten spelen, gym, gezelschapsspelen, drama, dans tot muziek. Kinderen ontwikkelen hierbij hun sociale vaardigheden, creativiteit en motoriek.

Wij laten al deze gebieden aan de orde komen waarbij met ontwikkeling en leeftijd van de kinderen rekening wordt gehouden. Door bewust aandacht te besteden aan deze gebieden gaan wij ervan uit dat een kind tot compleet persoon opgroeit.


Viering
Op de Lispeltuut vormen kinderen, ouders en team een leefgemeenschap. Samen dingen beleven en vieren vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Naast jaarfeesten als kerst, Sinterklaas en carnaval zijn het ook verjaardagen, momenten waarbij we stil staan bij verdriet van anderen, gebeurtenissen buiten onze school en afscheid. Twee belangrijke vieringen zijn de weekopening op maandagochtend en de Lispelviering, éénmaal per maand op vrijdagmorgen om 11.00 uur ( data kunt u vinden in de jaarkalender). De vieringen vinden plaats in de centrale hal. Ouders zijn hierbij ook altijd welkom.Jaarkalender 2018-2019Bekijk hier de kalender

20 maart 2019 open dag op De Lispeltuut   De Lispeltuut op Facebook

De Lispeltuut Groepen

Klik op de pijltjes naar links en rechts om alle groepen te zien.

De Lispeltuut Team

 • Margje Bielars
  Margje Bielars Interim directeur
 • Renie de Jong

  Interim IB-er

  Renie de Jong IB-er
 • Janine Nieuwenhuijsen

  Administratief medewerkster op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur.

  Janine Nieuwenhuijsen Administratief medewerkster
 • Wieneke de Vos

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op maandag en dinsdag.

  Wieneke de Vos Groepsleerkracht
 • Barbara Boeijenga

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Barbara Boeijenga Groepsleerkracht
 • Jennifer van Dulmen

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3 en 4) op maandag, dinsdag en woensdag.

  Jennifer van Dulmen Groepsleerkracht
 • Sharon Brands

  Groepsleerkracht Karels (groep 3-4) op donderdag en vrijdag

  Sharon Brands Groepsleerkracht
 • Alberdine Verdeuzeldonk

  Groepsleerkracht Duizels (groep 3-4) op maandag, donderdag en vrijdag. Alberdine is ook ICT-er.

  Alberdine Verdeuzeldonk Groepsleerkracht
 • Maritzka Lindroos

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 5-6) op dinsdag t/m vrijdag

  Maritzka Lindroos Groepsleerkracht
 • Denise Coset

  Groepsleerkracht Duizels (groep 3-4) op dinsdag en woensdag. Op maandag is ze groepsleerkracht bij de Krullevaars (groep 5-6 ).

  Denise Coset Groepsleerkracht
 • Leo Weyman

  Groepsleerkracht Hasselbramen (groep 5-6) alle dagen van de week

  Leo Weyman Groepsleerkracht
 • Marieke Habraken

  Groepsleerkracht Kluizelaars (groep 5-6)

  Marieke Habraken Groepsleerkracht
 • Kim van den Heuvel

  Groepsleerkracht Kluizelaars (groep 5 en 6) op maandag, dinsdag en woensdag

  Kim van den Heuvel Groepsleerkracht
 • Nick van den Meijdenberg

  Groepsleerkracht Zaza's op alle dagen van de week

  Nick van den Meijdenberg Groepsleerkracht Zaza's
 • Marion van Engelen

  Dit schooljaar is Marion groepsleerkracht van de Tortels (groep 7 en 8) op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

  Marion van Engelen Groepsleerkracht
 • Anno Beerens

  Groepsleerkracht Tortels (groep 7 en 8) op dinsdag

  Anno Beerens Groepsleerkracht
 • Marie-Jose Kämmerling
  Marie-Jose Kämmerling Onderwijsassistent
 • Heidie van Tussenbroek
  Heidie van Tussenbroek Concierge