/

Het ritmisch weekplan

De Lispeltuut werkt met de vier basisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering. Deze wisselen elkaar af tijdens de dag en de week. Dit ritme noemen wij een ritmisch weekplan. Door deze bewuste indeling van tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen. Hieronder worden de basisactiviteiten toegelicht.

Gesprek
Als mensen praten we veel met elkaar. Deze communicatie is belangrijk. Wij dagen de kinderen uit met anderen te praten. Over de alledaagse dingen, maar ook als je iets dwars zit of als je het serieus over een bepaald onderwerp wilt hebben. Zo leren we elkaar beter begrijpen. Wij geven hiervoor de ruimte. Een werkvorm is de kring. In een kring kan iedereen elkaar goed zien en is er betrokkenheid. Er zijn verschillende soorten kringen zoals de vertelkring, de verhalenkring, de boekenkring, de ontdekkring, de spreekbeurt en de kringen waarin zaken worden besproken die in de groep extra aandacht verdienen. In het nieuwe gebouw zijn vaste kringen in de groepslokalen opgenomen.


Werk
Onder werk vallen alle momenten waarop kinderen met schoolwerk bezig zijn. Dit is heel breed en omvat gebieden als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, wereldoriöntatie en lezen. Er zijn verschillende werkvormen om met deze gebieden bezig te zijn. Instructiemomenten; de kinderen krijgen nieuwe leerstof aangeboden en verwerken dit onder leiding van de leerkracht. Dit kan de eigen leerkracht zijn maar er zijn momenten dat de kinderen van verschillende stamgroepen in een instructiegroep komen te zitten. Dag- en weektaken; ieder kind krijgt aan het begin van de dag of de week werk op wat aan het eind van die dag of week af moet zijn. In deze taak komen alle leergebieden terug. Dit zijn taken die kinderen zelfstandig kunnen maken. Ze kunnen wel hulp vragen aan andere leerlingen of de leerkracht. Van een aantal van deze taken wordt verwacht dat ze samen werken. De kinderen werken aan deze taken tijdens een blokuur. Maatjeswerk; kinderen kunnen leren van elkaar en elkaar helpen. Daarbij worden soms bewust kinderen aan elkaar gekoppeld omdat ze veel voor elkaar kunnen betekenen.
We zorgen in school ook voor werkplekken waar kinderen individueel of in kleine groepjes kunnen werken.


Spel
Spel kent verschillende vormen. Van vrij buiten spelen, gym, gezelschapsspelen, drama, dans tot muziek. Kinderen ontwikkelen hierbij hun sociale vaardigheden, creativiteit en motoriek.

Wij laten al deze gebieden aan de orde komen waarbij met ontwikkeling en leeftijd van de kinderen rekening wordt gehouden. Door bewust aandacht te besteden aan deze gebieden gaan wij ervan uit dat een kind tot compleet persoon opgroeit.


Viering
Op de Lispeltuut vormen kinderen, ouders en team een leefgemeenschap. Samen dingen beleven en vieren vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Naast jaarfeesten als kerst, Sinterklaas en carnaval zijn het ook verjaardagen, momenten waarbij we stil staan bij verdriet van anderen, gebeurtenissen buiten onze school en afscheid. Twee belangrijke vieringen zijn de weekopening op maandagochtend en de Lispelviering, éénmaal per maand op vrijdagmorgen om 11.00 uur ( data kunt u vinden in de jaarkalender). De vieringen vinden plaats in de centrale hal. Ouders zijn hierbij ook altijd welkom.

Jaarkalender 2017-2018Bekijk de kalender

De Lispeltuut op social media   De Lispeltuut op Facebook

De Lispeltuut Groepen

Klik op de pijltjes naar links en rechts om alle groepen te zien.

De Lispeltuut Team

 • Pieter Verhoeven
  Pieter Verhoeven Interim-directeur
 • Marion van Engelen

  IB-er op maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dit schooljaar is Marion groepsleerkracht van de Zaza's op maandag, donderdag en vrijdag.

  Marion van Engelen Intern begeleider en intern vertrouwenspersoon
 • Renie de Jong

  Interim IB-er tot aan de zomervakantie van 2018

  Renie de Jong IB-er
 • Janine Nieuwenhuisen

  Administratief medewerkster op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur.

  Janine Nieuwenhuisen Administratief medewerkster
 • Wieneke de Vos

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op maandag en dinsdag.

  Wieneke de Vos Groepsleerkracht
 • Barbara Boeijenga

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Barbara Boeijenga Groepsleerkracht
 • Alberdine Verdeuzeldonk

  Groepsleerkracht Heen en Weerwolfjes (groep 1-2) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alberdine is ook ICT-er.

  Alberdine Verdeuzeldonk Groepsleerkracht
 • Corina Penders

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3) op donderdag en vrijdag.

  Corina Penders Groepsleerkracht
 • Jennifer van Dulmen

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3) op maandag, dinsdag en woensdag.

  Jennifer van Dulmen Groepsleerkracht
 • Nynke Jellema

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 4-5) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Nynke Jellema Groepsleerkracht
 • Steffie Strik

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 4-5) op maandag en dinsdag. Op woensdagochtend is ze groepsleerkracht bij de Heen en Weerwolfjes (groep 1-2 ).

  Steffie Strik Groepsleerkracht
 • Wendy van Leeuwen

  Groepsleerkracht Duizels (groep 4-5) op dinsdag, woensdag en donderdag.

  Wendy van Leeuwen Groepsleerkracht
 • Cindy Wiegmans

  Groepsleerkracht Tortels (groep 8) op maandag t/m vrijdag

  Cindy Wiegmans Groepsleerkracht
 • Sharon Brands

  Groepsleerkracht Duizels (groep 4-5) op maandag t/m vrijdag

  Sharon Brands Groepsleerkracht
 • Nick van den Meijdenberg

  Vervangend groepsleerkracht van de Zaza's op dinsdag en woensdag

  Nick van den Meijdenberg Groepsleerkracht Zaza's
 • Sanne de Kort

  Groepsleerkracht Tortels (groep 7-8) op alle dagen van de week.

  Sanne de Kort Groepsleerkracht
 • Kim van den Heuvel

  Groepsleerkracht

  Kim van den Heuvel Groepsleerkracht
 • Wendie Beijersbergen

  Groepsleerkracht

  Wendie Beijersbergen Groepsleerkracht
 • Ronald Woudenberg

  Onderwijsassitent en conciërgetaken op dinsdag t/m vrijdag

  Ronald Woudenberg Onderwijsassistent en conciërge
 • Hans Kooijman

  Leerkracht ondersteuner op dinsdagochtend t/m vrijdagochtend

  Hans Kooijman Leerkacht ondersteuner
 • Roos Verhofstadt

  Roos is in dienst bij STROOMM als vaste vervanger. Ze heeft als "thuisbasis" onze school wanneer er geen vervangingen zijn binnen onze stichting.

  Roos Verhofstadt Vervanger