/

Medezeggenschapsraad

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld, namelijk de Medezeggenschapsraad (MR).

De Medezeggenschapsraad ontleent haar basis aan de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992). In deze wet zijn de algemene bevoegdheden en taken geregeld, waaronder toestemming- en/of advies van de personeelsgeleding en van de oudergeleding.
Meer hierover is te vinden op de website www.medezeggenschapsraden.nl
De MR van de Lispeltuut bestaat uit 6 leden, 3 ouderleden en 3 teamleden.

Oudergeleding
 • Jeroen van Oers: voorzitter MR
 • Kim Bosters: lid MR
 • Liesbeth Pastoors: lid MR

Teamgeleding
 • Barbara Boeijenga: lid MR
 • Nick van den Meijdenberg: lid MR
 • Wieneke de Vos: lid MR


De Lispeltuut valt samen met nog 14 andere openbare scholen onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM). Voor gemeenschappelijke punten die deze 15 scholen raken is een Gemeenschappelijke MR, de GMR opgericht. De leden van de GMR worden gekozen uit de lokale Medezeggenschapsraden. De ouderleden van de lokale raden worden jaarlijks gekozen door de ouders. Een lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar. De MR is dus de officiele spreekbuis van de ouders richting directie en schoolbestuur.

Naast adviesrecht heeft de MR op sommige punten instemmingsrecht. Zwaarwegende besluiten komen dus alleen tot stand met instemming van de MR.

De MR is via de mail bereikbaar op mr@delispeltuut.nl
De notulen en jaarverslag van de MR worden opgehangen aan een publicatiebord in de hal en via de weekmail aan ouders verzonden.
  


IMG 9606

Jaarkalender 2018-2019Bekijk hier de kalender

20 maart 2019 open dag op De Lispeltuut   De Lispeltuut op Facebook

De Lispeltuut Groepen

Klik op de pijltjes naar links en rechts om alle groepen te zien.

De Lispeltuut Team

 • Margje Bielars
  Margje Bielars Interim directeur
 • Renie de Jong

  Interim IB-er

  Renie de Jong IB-er
 • Janine Nieuwenhuijsen

  Administratief medewerkster op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur.

  Janine Nieuwenhuijsen Administratief medewerkster
 • Wieneke de Vos

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op maandag en dinsdag.

  Wieneke de Vos Groepsleerkracht
 • Barbara Boeijenga

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Barbara Boeijenga Groepsleerkracht
 • Jennifer van Dulmen

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3 en 4) op maandag, dinsdag en woensdag.

  Jennifer van Dulmen Groepsleerkracht
 • Sharon Brands

  Groepsleerkracht Karels (groep 3-4) op donderdag en vrijdag

  Sharon Brands Groepsleerkracht
 • Alberdine Verdeuzeldonk

  Groepsleerkracht Duizels (groep 3-4) op maandag, donderdag en vrijdag. Alberdine is ook ICT-er.

  Alberdine Verdeuzeldonk Groepsleerkracht
 • Maritzka Lindroos

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 5-6) op dinsdag t/m vrijdag

  Maritzka Lindroos Groepsleerkracht
 • Denise Coset

  Groepsleerkracht Duizels (groep 3-4) op dinsdag en woensdag. Op maandag is ze groepsleerkracht bij de Krullevaars (groep 5-6 ).

  Denise Coset Groepsleerkracht
 • Leo Weyman

  Groepsleerkracht Hasselbramen (groep 5-6) alle dagen van de week

  Leo Weyman Groepsleerkracht
 • Marieke Habraken

  Groepsleerkracht Kluizelaars (groep 5-6)

  Marieke Habraken Groepsleerkracht
 • Kim van den Heuvel

  Groepsleerkracht Kluizelaars (groep 5 en 6) op maandag, dinsdag en woensdag

  Kim van den Heuvel Groepsleerkracht
 • Nick van den Meijdenberg

  Groepsleerkracht Zaza's op alle dagen van de week

  Nick van den Meijdenberg Groepsleerkracht Zaza's
 • Marion van Engelen

  Dit schooljaar is Marion groepsleerkracht van de Tortels (groep 7 en 8) op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

  Marion van Engelen Groepsleerkracht
 • Anno Beerens

  Groepsleerkracht Tortels (groep 7 en 8) op dinsdag

  Anno Beerens Groepsleerkracht
 • Marie-Jose K√§mmerling
  Marie-Jose Kämmerling Onderwijsassistent
 • Heidie van Tussenbroek
  Heidie van Tussenbroek Concierge