/

Nieuws

ICT / Ondersteunend materiaal

Digitale hulpmiddelen kunnen erg ondersteunend zijn voor het leren van kinderen. Op dit moment proberen we op school twee verschillende “touchscreens” uit, de moderne varianten van het digibord. Dat biedt aan kinderen en leerkrachten veel nieuwe en aantrekkelijke lesmaterialen en werkvormen. We hopen in de loop van april het besluit te kunnen nemen over de aanschaf van deze touchscreens voor alle groepen. Daarnaast zijn we bezig met de aanschaf van nieuwe laptops en een update van de digitale omgeving, zodat de hardware beter benut kan worden. De digitale methode Engels “Groove me” is op die manier beschikbaar voor alle groepen ; daarnaast hebben we ook een abonnement op “Acadin”, een digitaal pla orm met lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen.

Estafette-staking scholen in Zuid-Nederland

Na twee landelijke stakingsdagen van het primair onderwijs is enige jd geleden een estafe estaking gestart om de aandacht te houden op de noodzakelijke extra investeringen in het primair onderwijs. Na eerdere stakingen in Noord-Nederland en Midden-Nederland is nu het zuiden aan de beurt. Op vrijdag 13 april sluit het schoolbestuur STROOMM haar scholen in Zuid-Nederland, evenals de meeste andere besturen. Dat betekent dat op die dag de kinderen niet naar school kunnen..

Kinderen aan de schoonmaak

Op woensdag 21 maart gaan de Karels deelnemen aan de Landelijke opschoondag. We starten met een opening onder leiding van de wethouder, ontvangen zelfs een cadeautje voor onze hulp en gaan daarna onze handen uit de mouwen steken. We gaan vooral aan de slag rondom onze school.

De Karels hebben het kasteeltje helemaal schoon gemaakt. Nu kan er weer fijn gespeeld worden. Wat waren wij fanatiek! Als beloning hebben we een knikkertegel ontvangen, gemaakt van zwerfafval-plastic

Kunst project

Op 5 maart zijn wij gestart met het kunstproject. In de viering hebben we kennisgemaakt met kunst. Er stonden kunstenaars op ons podium met verschillende talenten. De komende weken maken wij kennis met meerdere soorten kunst. De kinderen worden echte kunstenaars!

Kangoeroe Rekenwedstrijd

Zoals elk jaar deed de bovenbouw ook dit jaar mee met de Kangoeroe Rekenwedstrijd. Deze vond plaats op donderdag 15 maart. Op vrijwillige basis hebben 44 kinderen uit groep 6-7-8 zich opgegeven om zichzelf uit te dagen op reken- en wiskundegebied. In de klas bogen zij zich over enkele breinbrekers. De antwoorden werden na afloop opgestuurd.

Kriebels in je buik

In de week van 19 t/m 23 maart is de landelijke week van de Lentekriebels. Veel scholen besteden dan weer extra aandacht aan seksuele vorming. Het thema van dit jaar is diversiteit onder de noemer “ANDERS”. De leerkrachten informeren de ouders van de kinderen via SchouderCom over de onderwerpen die in de groep behandeld worden.

Schooladvies groep 8-ers

Wist u dat de kinderen van groep 8 inmiddels hun schooladvies voor het VO hebben gehad? Als groep scoren ze bovengemiddeld. De kinderen van groep 8 zijn inmiddels allemaal aangemeld op een school voor Voortgezet Onderwijs en ze zijn allemaal ingeschreven op de school naar hun wensen. De kinderen en ouders (en wij ook natuurlijk) mogen heel blij zijn met het niveau van uitstroom aangemeld op een school voor Voortgezet Onderwijs en ze zijn allemaal ingeschreven op de school naar hun wensen. De kinderen en ouders (en wij ook natuurlijk) mogen heel blij zijn met het niveau van uitstroom.

Naschoolse sport / Sjors Sportief

Jerry Lenoir is de Buurtsportcoach van de gemeente Maasdriel. Hij is sinds 2 jaar werkzaam voor Maasdriel en wil als buurtsportcoach zoveel mogelijk mensen in beweging brengen! Zijn doelgroepen zijn: kinderen en jongeren van 4-25 jaar, maar ook voor mensen met een beperking en de 50+-ers. Binnenkort zal Jerry zich in de bovenbouwgroepen voor gaan stellen om de kinderen enthousiast te maken om meer te bewegen en kennis te maken met verschillende sporten. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in de gymzaal naast de school (Kasteellaan 71). Hij neemt dan sportmateriaal mee en daar kunnen de kinderen leuke, gezonde, leerzame en gezellige bewegingsspellen mee doen.

Iedereen die geïnteresseerd is mag meedoen. Binnenkort zal Jerry ook een paar gymlessen onder schooltijd verzorgen om de kinderen te laten zien wat er mogelijk is en om de kinderen te enthousiasmeren.De planning is om eind maart te starten met de sport- en beweegactiviteiten en het zal voor 2 maanden zijn.
Uw kind zal nog een brief ontvangen met alle informatie die u nodig heeft.
Sjors Sportief

Wat doet uw kind op het net?

In de groepen 7 en 8 beschikken behoorlijk wat kinderen over een mobiele telefoon. Thuis mogen ze vaak met de tablet of de laptop aan de slag. Helemaal mooi in onze digitale wereld. Maar weet u wel wat uw kind allemaal ziet en leest? En welke app-berichten uw kind ontvangt en verstuurt?

In de groepsapp’s worden vaak lelijke dingen gezegd, worden kinderen uitgescholden, buiten gesloten en zelfs gepest. Dat gebeurt overal. Dus ook bij onze kinderen.

Kinderen willen er graag bij horen en dan is er direct het risico dat ze over de grens gaan. Hun eigen grens en de grens van anderen. Uw kind wordt soms onbedoeld gedwongen om mee te doen.
Verbieden? Nee dus, maar wel meekijken en meelezen! En de mobiel voor het slapen uitzetten en beneden laten. Digitaal pesten gaat namelijk dag en nacht door!

Geen vervangers beschikbaar

In de afgelopen weken hebben we 5 keer een vervanger nodig gehad. In alle gevallen was er niemand beschikbaar. We hebben het steeds op kunnen lossen door intern beschikbare medewerkers in te zetten. Dat heeft direct gevolgen voor de organisatie op school, o.a. voor de extra begeleiding van de kinderen. We kunnen dit niet blijven doen.Hiermee komt een probleem naar voren waar in onderwijsland al lang voor is gewaarschuwd. Er is door de overheid te laat en te weinig geïnvesteerd in goed onderwijs, waardoor er voor langere tijd onvoldoende goede leerkrachten beschikbaar zijn.

Afgelopen zaterdag stond er een artikel in het BD waarin werd verwezen naar http://lerarentekortisnu.nl Dat is een website waar scholen melding kunnen maken van problemen met vervanging. Vrijdag 02/02 jl. hadden ruim 7000 kinderen niet hun eigen leraar, werden 1532 kinderen verdeeld over andere groepen en zijn ruim 2000 kinderen naar huis gestuurd. En dat terwijl slechts 20% van de scholen aan de registratie deelnam.

We hebben voor De Lispeltuut een noodplan opgesteld wat te doen als we geen vervanger kunnen vinden. De eerste stappen zijn inzet van intern beschikbare mensen en daarna klassen opsplitsen. Pas daarna zullen we kinderen naar huis gaan sturen. We zullen nooit de eerste dag kinderen naar huis sturen. U krijgt vooraf van ons een aankondiging, zodat u opvang kunt regelen.

We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze noodsituatie. Dit was ook een van de redenen waarom er dit jaar al een paar keer is gestaakt voor het onderwijsveld.

Wilt u meer weten over dit probleem? Kijk eens op http://lerarentekortisnu.nl

Uitstapje Tortels (groep 8): Code-uur / leren programmeren

De kinderen van de Tortels hebben vrijdag 2 februari jl. optimaal genoten van een middagje Ctac! Na een heerlijke lunch mochten ze vragen stellen aan de CEO van Ctac!, Henny Hilgerdenaar. Daarna legde Ralph van der Veek (programmeur) de kinderen uit wat je allemaal kunt doen met programmeren. En natuurlijk mochten de kids ook zelf aan de slag met programmeren, onder begeleiding van Annemieke Matyas. Ctac! heeft al veel talent gespot. We kregen een compliment voor de betrokkenheid en het gedrag van onze kinderen. Moe maar voldaan gingen alle kinderen weer naar huis.

Carnaval

Op vrijdag 9 februari is het weer zover: Carnaval op de Lispeltuut.Natuurlijk gaan we hier met z'n allen weer een gezellig dagje van maken. Sleuteloverdracht, hossen, spelletjes en natuurlijk de jaarlijkse carnavasloptocht, samen met de Pollenhof. Om 8.45 word de schoolsleutel overhandigd aan Prins Bart en Prinses Nina en vijf Lispeltuuters van de raad van 11. Om 11.00 vieren we feest in de centrale hal met de kinderen. En om 12.45 start de jaarlijske optocht vanuit school.

De route van de optocht is als volgt: start Kasteellaan - R.C. Van Steveninckstraat - Wilhelminastraat - Kennedystraat - Jan Stuyversstraat - Hooiweg - Pr Bernhardstraat - Geerstraat - Velgtstraat - Bernhardstraat - Kleinveld - Wilhelminastraat - R.v. Steveninckstraat - Kasteellaan tot plein.

Iedereen is van harte welkom ons te komen bewonderen langs de route. We lopen dit jaar de route in het thema waar we al een paar weken mee bezig zijn: Hallo Wereld wordt 'Carnaval Mundial'.

Rond 14.00 uur zijn we weer terug op school en vindt de prijsuitreiking plaats.

Open dag

Op 28 februari is het open dag op de Lispeltuut. Bent u benieuwd hoe het er bij ons op school aan toe gaat en wat onze visie is? Wilt u 'vergelijkingsmateriaal' verzamelen? Of een gevoel krijgen bij De Lispeltuut? U bent van harte welkom. Wij staan voor u klaar met informatie, antwoorden, thee koffie. Proef de sfeer op een gewone schooldag.

's Morgens organiseren wij een rondleiding door 'de school in bedrijf' gevolgd door een presentatie door de directeur, Pieter Verhoeven. U kunt uw peuter meenemen als u dat leuk vindt. De rondleidingen starten om: 9.00 uur / 10.00 uur / 11.00uur

's Avonds is er een inloop avond waarin ook een presentatie wordt gegeven en u de gelegenheid heeft de school van binnen te zien.

19.30 uur ontvangst / 19.45 uur start presentatie Pieter Verhoeven.

Op beide dagdelen kunt u ook een praatje maken met leden van de Ouder Vereniging en enkele teamleden.

Een app voor communicatie tussen de school en de ouders

Binnenkort komt er voor ouders een nieuwe app beschikbaar, waarmee we de communicatie tussen school en ouders aanzienlijk kunnen vergemakkelijken en verbeteren, namelijk SchouderCom.nl .

Het is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen de school en ouders. Ook kunnen ouders hierin zelf hun adres- en telefoongegevens bijhouden. De belangrijkste voordelen zijn grote tijdsbesparingen voor de school, overzichtelijke communicatie en een laagdrempelige bereikbaarheid voor alle gebruikers. Naast berichtenverkeer heeft de school de beschikking over diverse andere communicatiemiddelen, zoals polls en enquêtes, nieuwsbrieven en blogs. Zo kunnen we straks ook de ouderavonden en rapportgesprekken eenvoudig plannen.

Om er gebruik van te kunnen maken heeft elke ouder een gebruikersaccount nodig. U ontvangt binnenkort een uitnodigingsmail vanuit SchouderCom. U wordt dan gevraagd om via de link in die email, uw gebruikersaccount aan te maken. Binnenkort kunt u hierover ook nadere informatie verwachten.

Schoolproject Hallo Wereld

Vanaf maandag 15 januari tot aan de Voorjaarsvakantie (Carnaval) gaan we schoolbreed werken rondom het thema Hallo wereld. In dit thema stellen we de volgende leervragen centraal:

-Hoe zien mensen eruit? Wat voor kleding dragen ze? Wat voor spelletjes doen de kinderen?

-Waar wonen mensen? Hoe zien de huizen, gebouwen er in dat land uit? Wat eten mensen? Welke dieren leven er? Wat is het geloof van de mensen? Wat zijnde gewoonten?

We maken de koppeling naar onze eigen wereld waarin we ook op veel vlakken wereldse zaken tegenkomen.

Maandagochtend is de aftrap van het project. Als u dat mee wilt maken dan mag u gerust wat langer op school blijven. We beginnen daarmee om 8.45 uur in de aula.

Leren programmeren

Er zit een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Het is van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.

De stichting ontwikkelt leerlijnen en lesmaterialen en er worden gratis CodeUren aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten en bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.

Dit schooljaar willen we de kinderen van De Tortels ook in de gelegenheid stellen om mee te doen aan de CodeUren. Op 2 februari mogen de kinderen naar Ctac toe voor de introductie. Vervolgens krijgen ze op school 5 lessen van ca. 1 uur met lesmateriaal van CodeUur .

Zowel de ontvangst bij Ctac als de lessen op school zullen voor de kinderen een mooie belevenis met rijke leermomenten zijn.

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Daarom draagt deze Stichting op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Vorig jaar oktober heeft Future.NL (CodeUur) het initiatief genomen om het wereldrecord programmeren neer te zetten voor kinderen. De kinderen moesten in een spel een drone programmeren die stropers kon signaleren om de olifanten te redden. Een initiatief waarbij ook het WNF betrokken was. Een van de ouders van onze school is als docent verbonden aan de Stichting Code-uur, dat onderdeel uitmaakt van FutureNL. Zij heeft als gastdocent meegedaan aan dit initiatief waarbij groep 8 van de Lispeltuut in de gelegenheid werd gesteld om bij haar werkgever Ctac de workshop te volgen. Dit was een groot succes!

Met dank aan Annemieke Matyas die dit voor onze kinderen mogelijk maakt.

fiep westendorp 08

Jaarkalender 2017-2018Bekijk de kalender

De Lispeltuut op social media   De Lispeltuut op Facebook

De Lispeltuut Groepen

Klik op de pijltjes naar links en rechts om alle groepen te zien.

De Lispeltuut Team

 • Pieter Verhoeven
  Pieter Verhoeven Interim-directeur
 • Marion van Engelen

  IB-er op maandagochtend, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dit schooljaar is Marion groepsleerkracht van de Zaza's op maandag, donderdag en vrijdag.

  Marion van Engelen Intern begeleider en intern vertrouwenspersoon
 • Renie de Jong

  Interim IB-er tot aan de zomervakantie van 2018

  Renie de Jong IB-er
 • Janine Nieuwenhuisen

  Administratief medewerkster op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur.

  Janine Nieuwenhuisen Administratief medewerkster
 • Wieneke de Vos

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op maandag en dinsdag.

  Wieneke de Vos Groepsleerkracht
 • Barbara Boeijenga

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Barbara Boeijenga Groepsleerkracht
 • Alberdine Verdeuzeldonk

  Groepsleerkracht Heen en Weerwolfjes (groep 1-2) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alberdine is ook ICT-er.

  Alberdine Verdeuzeldonk Groepsleerkracht
 • Corina Penders

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3) op donderdag en vrijdag.

  Corina Penders Groepsleerkracht
 • Jennifer van Dulmen

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3) op maandag, dinsdag en woensdag.

  Jennifer van Dulmen Groepsleerkracht
 • Nynke Jellema

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 4-5) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Nynke Jellema Groepsleerkracht
 • Steffie Strik

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 4-5) op maandag en dinsdag. Op woensdagochtend is ze groepsleerkracht bij de Heen en Weerwolfjes (groep 1-2 ).

  Steffie Strik Groepsleerkracht
 • Wendy van Leeuwen

  Groepsleerkracht Duizels (groep 4-5) op dinsdag, woensdag en donderdag.

  Wendy van Leeuwen Groepsleerkracht
 • Cindy Wiegmans

  Groepsleerkracht Tortels (groep 8) op maandag t/m vrijdag

  Cindy Wiegmans Groepsleerkracht
 • Sharon Brands

  Groepsleerkracht Duizels (groep 4-5) op maandag t/m vrijdag

  Sharon Brands Groepsleerkracht
 • Nick van den Meijdenberg

  Vervangend groepsleerkracht van de Zaza's op dinsdag en woensdag

  Nick van den Meijdenberg Groepsleerkracht Zaza's
 • Sanne de Kort

  Groepsleerkracht Tortels (groep 7-8) op alle dagen van de week.

  Sanne de Kort Groepsleerkracht
 • Kim van den Heuvel

  Groepsleerkracht

  Kim van den Heuvel Groepsleerkracht
 • Wendie Beijersbergen

  Groepsleerkracht

  Wendie Beijersbergen Groepsleerkracht
 • Ronald Woudenberg

  Onderwijsassitent en conciërgetaken op dinsdag t/m vrijdag

  Ronald Woudenberg Onderwijsassistent en conciërge
 • Hans Kooijman

  Leerkracht ondersteuner op dinsdagochtend t/m vrijdagochtend

  Hans Kooijman Leerkacht ondersteuner
 • Roos Verhofstadt

  Roos is in dienst bij STROOMM als vaste vervanger. Ze heeft als "thuisbasis" onze school wanneer er geen vervangingen zijn binnen onze stichting.

  Roos Verhofstadt Vervanger